Privacy Policy ReviewPilot


Uw privacy wordt door ReviewPilot (de Website) serieus genomen. Om uw privacy te waarborgen hanteren wij deze privacy policy. Alle persoonlijke gegevens die bij ReviewPilot.nl worden ontvangen worden met de grootste zorg bewaard. Nimmer zal ReviewPilot deze gegevens verkopen of beschikbaar stellen aan derden. Tenzij u daar toestemming voor geeft.

Verzamelen van informatie op de website

1.1 Persoonlijke data

Wanneer u een profiel aanmaakt op de website, verzamelen wij de volgende data: uw naam, uw wachtwoord, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw bedrijfsgegevens. Het doel van het verzamelen van deze informatie is om u als gebruiker te identificeren wanneer u inlogt op de Website. Maar ook om uw aanmelding te kunnen voltooien. Wanneer u een review schrijft verzamelen wij de volgende gegevens: uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer.

1.2 Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn digitale informatie die op uw computer opgeslagen wordt. De cookie identificeert niet de individuele gebruiker, maar de computer van de gebruiker en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Hieronder kunt u meer lezen over welke cookies de Website gebruikt en voor welke doeleinden. 

1.3 Nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven van ReviewPilot, registreert ReviewPilot de informatie die u verstrekt heeft (bijv. uw naam, e-mailadres enz.). Indien u niet langer nieuwsbrieven van ReviewPilot wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link in de nieuwsbrief.

2 Openbaarmaking van persoonsgegevens 

2.1 Openbaarmaking van gegevens op de Website

Persoonlijke gegevens van uw profiel worden enkel ten behoeve van uw bedrijfspagina op de Website getoond. Als u een review heeft geschreven wordt uw naam of alias getoond op de Website en op de beoordeelde website. Bekijk hiervoor de gebruikersvoorwaarden.

2.2 Openbaarmaking aan andere diensten

Om de bekendheid en de beschikbaarheid van de beoordelingen op de Website te vergroten staan wij andere diensten toe om de beoordelingen te tonen die gegeven zijn op de Website en die van de beoordeelde website om zo de bekendheid van andere consumenten met uw beoordelingen te vergroten.

De categorieën van diensten van derden waaraan de informatie openbaar wordt gemaakt zijn:

- Zoekmachines, zoals Google. 

Uw beoordeling wordt openbaar gemaakt zoals u deze beschikbaar maakt op de Website, hetgeen een openbaarmaking inhoudt van de volgende informatie:

- Uw beoordeling
- Uw naam 

2.3 Overige openbaarmaking

ReviewPilot kan door middel van een rechterlijke beschikking door een bevoegde rechter of officiële instantie in overeenstemming met bestaande wetgeving gedwongen worden informatie openbaar te maken. 

3. Verantwoordelijke 

3.1 De informatie waarvoor ReviewPilot de verantwoordelijke is

ReviewPilot is de verantwoordelijke voor data die u levert in verband met het aanmaken van een profiel of registratie voor nieuwsbrieven, bijv. uw naam, uw wachtwoord en uw e-mailadres, evenals de registratie van uw IP-adres. Verder is ReviewPilot de verantwoordelijke voor de informatie die openbaar gemaakt wordt aan andere diensten, zie artikel 2.3.

3.2 De informatie waarvoor u de verantwoordelijke bent

U bent de verantwoordelijke voor de content die u verkiest openbaar te maken op de Website en voor de gegevens die openbaar gemaakt worden op uw profiel op de Sociale Netwerken, welke het gevolg zijn van de verbinding van uw profiel op de Website met uw profiel op het Sociale Netwerk.

3.3 Links naar websites

De Website bevat links naar andere websites. Wees ervan bewust dat wanneer u op deze links klikt, u naar andere websites gaat waarvoor ReviewPilot niet de verantwoordelijke is. We raden daarom aan dat u altijd de privacyverklaring van deze websites leest, aangezien hun procedure voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens verschillend kan zijn van de onze.

4. Bewerker 

ReviewPilot maakt gebruik van een extern bedrijf voor het onderhoud van de technische werking van de Website. Dit bedrijf is de bewerker met betrekking tot de persoonsgegevens waarvoor ReviewPilot de verantwoordelijke is. Met de aanvaarding van deze privacyverklaring aanvaardt u dat ReviewPilot toestaat dat de gegevens waarvoor u de verantwoordelijke bent verwerkt worden door dezelfde bewerker.

De bewerker handelt enkel op instructie van ReviewPilot. Met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden machtigt u ReviewPilot om die instructie aan de bewerker te geven die nodig is voor het verwerken van gegevens conform deze privacyverklaring en voor het gebruik van de Website.

De bewerker heeft noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen tegen onbedoelde of illegale vernietiging, verlies of aantasting van de informatie en tegen het ter kennis komen van de informatie aan onbevoegde personen, misbruik hiervan of verwerking hiervan die anderszins in strijd is met de wetgeving over gegevensverwerking.

5. Veiligheidsmaatregelen 

ReviewPilot zal erop toezien dat de vastgelegde gegevens, inclusief de persoonsgegevens, zorgvuldig behandeld en goed beschermd worden volgens de thans geldende veiligheidsnormen. ReviewPilot controleert haar systeem regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen. Echter, aangezien het internet geen 100% veilige omgeving is, kan ReviewPilot de veiligheid van informatie die u aan ReviewPilot doorgeeft niet verzekeren of garanderen. E-mails verzonden via de Website worden niet versleuteld, en ReviewPilot adviseert u daarom om geen vertrouwelijke informatie via deze weg te communiceren. 

6. Cookies 

Deze website gebruikt cookies en soortgelijke technieken. Hieronder omschrijven wij welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden. Met het gebruik van onze website aanvaardt u dat wij cookies gebruiken zoals hierna omschreven. 

6.1 Wat is een cookie en wat zijn soortgelijke technieken?

Cookies zijn kleine informatie-eenheden die de Website op de harde schijf van de computer, op uw tablet of uw smartphone plaatst. Cookies bevatten informatie die de Website gebruikt om de communicatie tussen u en uw webbrowser efficiënter te maken. De cookie identificeert u niet als individuele gebruiker, maar identificeert uw computer.

Er zijn twee soorten cookies - sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke stukjes informatie die verwijderd worden zodra u uw webbrowser sluit. Permanente cookies zijn meer blijvende stukjes informatie die opgeslagen worden en op uw computer blijven staan totdat zij verwijderd worden. Permanente cookies verwijderen zichzelf na een bepaalde periode maar worden steeds vernieuwd wanneer u de Website bezoekt. 

De Website maakt gebruik van sessiecookies en permanente cookies.

Wij gebruiken soortgelijke technieken voor de opslag van en toegang tot informatie in de browser of het apparaat dat gebruikmaakt van lokale bestanden en lokale opslag, zoals HTML 5 cookies, Flash en andere methodes. Deze technieken zijn werkzaam in al uw browsers. In bepaalde gevallen kan het gebruik van deze technieken niet gecontroleerd worden door de browser, maar vereist deze speciale tools. Wij gebruiken deze technieken voor de opslag van informatie om de kwaliteit van beoordelingen te waarborgen en onregelmatigheden in het gebruik van de Website te kunnen constateren. 

6.2 Welk type cookies gebruiken wij en voor welke doeleinden?

Wij gebruiken cookies voor

- Statistieken: Het meten van Website-verkeer, dat wil zeggen het aantal bezoeken aan de Website, van welke domeinen de bezoekers komen, welke pagina's de bezoekers op de Website bezoeken en in welk algemeen geografisch gebied de bezoekers zich bevinden.
- Verbetering van de functionaliteit van de Website: Het optimaliseren van uw ervaring met de Website, wat tevens inhoudt het herinneren van uw gebruikers-ID en wachtwoord wanneer u terugkomt op de Website zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen.
- Verbinden met Social Media: Wij geven u de mogelijkheid verbinding te maken met Social Media, zoals Facebook.
- Kwaliteitsbewaking Het waarborgen van de kwaliteit van beoordelingen en het voorkomen van misbruik of onregelmatigheden in verband met het schrijven van beoordelingen en gebruik van de Website.
- Gerichte reclame: Doormiddel van Re-marketing via Facebook en Google tonen wij u gerichte reclame. Opt-out mogelijkheid voor FacebookOpt-out mogelijkheid voor Google.

6.3 Cookies van derden

Onze Website gebruikt cookies van de volgende derden:
Google Analytics, voor statistische doeleinden. U kunt cookies van Google Analytics weigeren door hier te klikken.

6.4 Verwijderen van cookies

Indien u de cookies wenst te verwijderen die al op uw apparatuur staan, dan kunt u, indien u een PC of een recentere browser gebruikt, tegelijkertijd op CTRL + SHIFT + DELETE drukken. Indien de shortcuts niet op uw browser werken, ga dan naar de ondersteuningspagina voor de betreffende browser.
NB: onze Website werkt niet volledig als u de cookies verwijdert.

7. Inzage, correctie en verzet

7.1 Inzage

Na een verzoek daartoe aan ReviewPilot via de contactinformatie vermeld in artikel 9, stelt ReviewPilot u op de hoogte van het doel van de bewerking; wie de informatie ontvangt en waar de informatie vandaan komt. Verzoeken met betrekking tot het bovenstaande worden enkel behandeld als meer dan 6 maanden sinds uw vorige verzoek zijn verstreken, tenzij u een speciaal belang kunt aantonen voor het eerder verkrijgen van de informatie.

7.2 Correctie en verzet

Indien u ontdekt dat de informatie die ReviewPilot als de verantwoordelijke over u bewerkt onjuist of misleidend is, corrigeert ReviewPilot deze op uw verzoek. Wij raden u aan dat u - indien mogelijk - de correctie van dergelijke fouten zelf uitvoert. U mag te allen tijde content en informatie op de Website waarvoor u de verantwoordelijke bent corrigeren of verwijderen, zie artikel 3.2. Indien uw persoonsgegevens wijzigen of als u niet langer wenst te verschijnen op de website, kunt u de informatie bijwerken of verwijderen door in te loggen op uw gebruikersprofiel.

Wanneer uw profiel wordt verwijderd, worden alle gegevens verbonden met uw gebruikersprofiel verwijderd, inclusief uw data en beoordelingen op de Website. Indien u een beoordeling op de Website verwijdert, is de beoordeling permanent verwijderd. ReviewPilot behoudt zich het recht voor om de toegang tot uw profiel te blokkeren en/of uw profiel te verwijderen, indien het profiel of de content van uw profiel op de Website naar onze mening discriminatoir, racistisch, seksueel getint, onethisch, dreigend, beledigend, treiterend is of op een andere manier strijdig is met de wetgeving, rechten van derden of het doel van de Website. Indien wij het gebruik van uw profiel blokkeren, wordt u hiervan op de hoogte gebracht zowel als van de reden van het blokkeren van de toegang, via het e-mailadres dat u in uw profiel vermeld heeft.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

ReviewPilot mag te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring die voor de toekomst van kracht worden. ReviewPilot zal de gebruikers van de Website van deze wijzigingen op de hoogte stellen wanneer de gebruikers inloggen op de Website. U aanvaardt dat het voortgezette gebruik van de Website na een geplaatste gewijzigde versie van de Privacyverklaring uw aanvaarding inhoudt van de gewijzigde Privacyverklaring.

9. Vragen over de Website of de privacyverklaring

In geval van vragen over de privacyverklaring van ReviewPilot, onze bewerking van persoonsgegevens, correctie van gegevens of uw relatie met ons in het algemeen, bent u van harte welkom om contact op te nemen met ReviewPilot via info (@) reviewpilot .nl .