Richtlijnen Beoordelingen (Consumenten)

 
Met het akkoord gaan van deze richtlijn stemt u in dat Review Pilot  via de website en platform, informatie kan verzamelen, opslaan en gebruiken over uw gegeven beoordeling(en). Onderstaande richtlijnen zijn hierbij van toepassing.
Als consument kunt u een bedrijf positief of negatief beoordelen. Let wel: uw mening zal door veel andere consumenten gelezen worden.
Andere consumenten kunt u hiermee helpen met het maken van een keuze.

Zorg voor een correcte beoordeling! Een waardevolle beoordeling bevat feitelijke zaken. Beoordeel een bedrijf dan ook op haar Service. Met deze informatie kunt u een andere consument helpen bij het maken van een beslissing. Zorg altijd dat u de waarheid schrijft. Maak u niet schuldig aan laster bij het schrijven van een beoordeling!
De beoordeling is publiekelijk toegankelijk. Hiermee kunt u niet alles schrijven en delen. Let bijv. op privacy gegevens. U kunt privégegevens van uzelf, en – of anderen niet delen in een beoordeling.

Help bedrijven en consumenten door kwaliteitsbeoordelingen te schrijven. Hier heeft u als consument ook het meest aan!
Deze Richtlijnen zijn van toepassing op onze dienstverlening via de websites en platform van Review Pilot, zoals Review Pilot.nl en Review Pilot.be.  Een consument benoemen wij hier als persoon die een beoordeling plaatst over een bedrijf.

Definities
1.1 Consument: Consument is de koper/afnemer van goederen/diensten als natuurlijk persoon die niet handelt in naam van beroep of bedrijf.  Verder benoemd in de voorwaarden als gebruiker.
1.2 Gebruiker: Bedrijfslid, bedrijf, of onderdeel van een bedrijf dat aangesloten is bij Review Pilot.
1.3 Review Pilot: Review Pilot als organisatie en haar internetsites, onderdeel van Review Pilot beoordelingen, Review Pilot reviews, Review Pilot platform, Review Pilot tools, Review Pilot software en domeinnamen.
1.4 Gebruiker: De consument die gebruik maakt van het Reviewsysteem om een bedrijf te beoordelen.
1.5 Klantenbeoordelingen/Reviews; De beoordelingen of reviews die door consumenten worden gegeven over een bedrijf.
1.6 Platform; het online systeem met technologie die Review Pilot gebruikt voor het bieden van diensten aan Bedrijven en Consumenten.
1.7 Widget; Het beschikbaar gestelde element waarmee beoordelingen kunnen worden weergegeven op een bedrijfssite.

1. Wie kan een beoordeling worden schrijven.

- Er kan alleen een beoordeling worden geschreven door een consument indien deze een daadwerkelijke aankoop heeft gedaan of een dienst heeft afgenomen bij een bedrijf.
- Als consument kunt u alleen schrijven over een persoonlijke ervaring met een bedrijf. Een ervaring van een derde kunt u niet plaatsen.
- (ex)Medewerkers en/of eigenaar(en) van een bedrijf mogen geen beoordeling schrijven over het bedrijf alwaar hij/zij werkzaam is.
- Uw beoordeling moet betrekking hebben op een aankoop of afname van een dienst dit niet langer dan 12 maanden geleden gekocht of afgenomen is.
- Een consument kan alleen op uitnodiging van een gebruiker een beoordeling schrijven. Het is niet mogelijk om op een publieke locatie een beoordeling achter te laten. Dit kan alleen via een uitnodiging middels een werkend emailadres.

2. Wat staat er in een beoordeling.

2. 1 In een beoordeling schrijft u over de ervaring met een bedrijf. Verschillende punten kunt u beoordelen met sterren. Hierbij komt een gemiddeld cijfer dat zal worden weergegeven bij uw beoordeling.
2.2 U kunt daarnaast nog in tekst een toelichting geven over uw ervaring met een bedrijf. Schrijf hier duidelijk en helder over bijv. de kwaliteit van kennis, mate van service of gebruiksgemak van een product.
2.3 U beoordeeld het bedrijf dat een product of dienst levert.
2.4 Indien u een beloning voor het schrijven van een beoordeling ontvangt, dient u dit kenbaar te maken. Een beloning kan een kortingscode, geschenk of ander voordeel zijn.

3. Plaatsen van beoordelingen.

3.1  Beoordelingen worden in algemeenheid direct geplaats. De beoordeling is terug te vinden op de beoordelingspagina van het bedrijf.
3.2 Bij een negatieve beoordeling zal deze tot twee weken en quarantaine staan. Het bedrijf ontvangt een bericht om te reageren op uw beoordeling. Mogelijk kan het bedrijf uw ontevredenheid oplossen. U heeft dan nog de keuze om uw beoordeling aan te passen. Een beoordeling met een onvoldoende, word na de quarantaine periode geplaatst.
3.3 De consument mag geen links plaatsen in de beoordeling die verwijzen naar internetpagina’s.

4. Verwijderen van beoordelingen.

Wij verwijderen of passen in het algemeen geen beoordelingen aan. Review Pilot heeft het recht om beoordelingen te verwijderen of aan te passen indien deze in strijd zijn met de boordelingsrichtlijnen, de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen, of ongepast zijn na oordeel van Review Pilot. De volgende punten gelden als voorbeeld, echter zijn niet beperkt tot deze punten.

4.1  Indien op ons verzoek een beoordeling inhoudelijk niet is aanpast binnen de verzochte termijn.
4.2  Bij schending van  rechten van derden of van bedrijven. Hieronder intellectuele eigendomsrechten, privacy-/ vertrouwelijkheidsrechten en/of persoonlijkheidsrechten.
4.3 Indien de beoordeling een reclame – of marketingdoeleinde bevat.
4.4 Indien een consument meerder keren hetzelfde bedrijf beoordeeld.
4.5 Een beoordeling is geschreven door een (ex)medewerker of eigenaar van het bedrijf.
4.6 Indien een beoordeling door een concurrent of medewerker van een concurrent geschreven is.
4.7 Als een consument profiel verwijderd dient te worden.
4.8 Indien de beoordeling grove taal bevat.
4.9 Bij een beoordeling die van seksistische of racistische aard is.
4.10 Indien een beoordeling een ethische of politieke mening weergeeft.
4.11 Indien een beoordeling niet gebaseerd is op een Service ervaring.
4.12 Bij het vermelden van emailadressen of links.

5. Aanpassen van beoordelingen

Beoordelingen worden in basis niet aangepast. De consument kan dit doen na contact met het bedrijf (gebruiker). Het bedrijf kan middels het starten van een conversatie (ticketsysteem), de consument verzoeken tot correctie bij  feitelijke onjuistheden. Ook kunt u als consument, wanneer een bedrijf een ontevredenheid heeft weggenomen uw review nog aanpassen.

6. Toevoegen van toelichting bij een beoordeling.

Een bedrijf (gebruiker) kan eenmalig een schrijven plaatsen bij een beoordeling. Dit kan in de vorm van een bedanktekst, of een geboden oplossing bij een slechte ervaring. Hiermee kunnen lezers van de beoordeling een mogelijke toelichting van het bedrijf lezen. De toelichting moet tevens voldoen aan de gestelde voorwaarden die gesteld zijn in deze Richtlijnen.

7. Wijziging in deze Richtlijnen

Review Pilot kan zonder berichtgeving wijzigingen aanbrengen in de Richtlijnen voor Beoordelingen. Door het gebruik van onze sites, platform en diensten gaat u akkoord dat tussentijdse wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.